Leobis Grup , reprezentant Dancop in Romania - Oglinzi de Supraveghere, Pentru a fi in sigurantaLeobis Grup , reprezentant Dancop, Asafe in Romania - Avertizare Protectie
Leobis Grup - Indicatoare de Securitate
  
Societatea Comercială LEOBIS GRUP, produce și comercializează întreaga gamă de indicatoare de securitate care sunt prevăzute în normele legale în vigoare, atât în țară cât și în Comunitatea Europeană dat fiind faptul că România este afiliată la organismele Europene și a adoptat inclusiv sistemul European de semne și simboluri utilizate în activitățile economice
indiferent de domeniul acestora. 


Așa cum se cunoaște, folosirea indicatoarelor este obligatorie și prevăzută prin lege, fie că aceste indicatoare sunt de informare, avertizare, interzicere, obligativitate, paza și stingerea incendiilor, prim ajutor sau transporturi și comunicații.

LEOBIS GRUP produce indicatoare de securitate, respectând strict legislația în vigoare, respectând grafica și simbolurile,coloritul și tipo-dimensiunile prevăzute de normele în vigoare. Textele însoțitoare a indicatoarelor pot fi modificate la cererea expresă a beneficiarului în funcție de aplicația la care sunt utilizate.

Simbolurile și coloritul sunt în conformitate cu Directiva Comunității Europene nr.92/58/EEC-1992, conform Standardelor românești în vigoare, a Prescripțiilor Minime de Siguranță și Sănătate la locul de muncă și a Normelor Generale de Protecția Muncii.

Vezi video de la partenerul nostru Knuffi: