Detalii Tehnice

Materialele din care sunt confecționate și dimensiunea Indicatoarelor de Securitate, diferă în funcție de aplicația specifică a fiecărui beneficiar. Materialele din care sunt executate indicatoarele sunt de cea mai bună calitate având în vedere faptul că acestea trebuie să
reziste în timp la diferite tipuri de agresiuni ( de exploatare,sau legate de diferențele de temperatură la care sunt expuse, sau intemperii gen ploaie, zăpadă, grindină, expunere prelungită la soare) Indicatoarele de securitate produse de firma noastră se pot utiliza atât la expunere interioară cât și exterioară.

Suporturile pe care sunt executate indicatoarelede securitate pot fi:

    • folie vinyl autocolantă

    • suport din placă PVC de diferite grosimi

  • suport din tablă de otel galvanizat,vopsit multistrat


Dimensiunile de execuție ale Indicatoarelor de Securitate diferă în funcție de aplicația beneficiarului, respectiv cel mai important parametru de luat în considerare la decizia dimensiunilor Indicatorului de Securitate este DISTANȚA la care acest Indicator trebuie să fie observat, perceput și înțeles de către cel care îl vede.

Dimensiunile uzuale sunt (în mm): 200x300, 200x150, 300x400, precum și alte dimensiuni la cererea expresă a beneficiarului.

Tehnologia de imprimare a pictogramelor de pe Indicatoarele de Securitate este imprimarea serigrafică sau UV. Pentru mărirea rezistenței la expunere la raze ultraviolete (UV) și mărirea rezistenței la diferite agresiuni exterioare, la cererea beneficiarului, Indicatoarele de Securitate se pot supratipări cu un strat de lac transparent.

Indicatoarele de Securitate realizate pe suport PVC sau tablă metalică sunt prevazute cu găuri de fixare în colțurile indicatorului. Indicatoarele se pot fixa prin suspendare, nituire sau fixare în șuruburi (cuie). De asemenea ele se pot fixa prin lipirea pe suprafețe plane cu ajutorul benzii adezive duble.